Texas Hold’em Poker Rules

Det är ett av de spelen som blir populärt snabbt och är kul, särskilt när du har vänner eller ens när du är ensam och uttråkad av dig själv. Även om det låter riktigt kul kan reglerna bli lite komplicerade. För alla som inte har spelat poker innan här är din chans att lära sig reglerna och sparka lite rumpa på bordet!

För att hålla det lite mindre komplicerat kan du börja med bara två spelare. Spelet börjar med återförsäljaren som distribuerar två kort till varje spelare. Dessa kallas hålkort och kan endast ses av spelaren. När du har fått dessa två kort börjar satsningen. För att du ska vinna är det viktigt att du känner till alla Texas Hold’em-pokerregler.

Betting börjar med vänster till återförsäljaren och fortsätter sedan medurs över bordet. De första spelarna som satsar kallas småblinda och en storblind. De kallas mörkar, eftersom spelningarna placeras innan spelaren ser korten. Big blind satsar dubbelt så mycket som småblinden och spelet fortsätter.

Ring, höja eller vika.

Varje annan person på bordet har tre alternativ, allmänt känd som acall, höja eller vik. Om en spelare bestämmer sig för att satsa samma belopp som den tidigare spelaren är det ett samtal. För att öka insatsen måste spelaren satsa minst dubbelt så mycket som föregående insats. Om en spelare känns som om de inte är övertygade om korten kan de vika korten som också resulterar i övergivande av deras spel i spelet.

Flop, Turn och River

När satsningarna är alla lika, bildar återförsäljaren den ursprungliga potten och spelet fortsätter. Återförsäljaren drar ut totalt 5 kort. De första 3 avslöjas i floppen runt. När dealern sätter 3 kort (uppåt) på bordet, börjar satsningen med denna runda och görs på liknande sätt. Varje spelare har möjlighet att ringa, höja eller vika. Spelare får också checka in som indikerar att de inte skulle vilja satsa men kommer fortsätta att vara en del av spelet.

När satsningarna är lika lägger återförsäljaren det till potten och drar ett annat kort och spelet fortsätter. Nästa runda kallas Turn och den sista kallas en flod. Det är då de femte korten är ritade. Efter det femte kortet är ritat och satsningarna är placerade kan varje spelare bilda en uppsättning 5 kort med 2 hålkort och 3 kort på bordet.

Den som har den högsta handen vinner spelet.

Speltyper

Limit Poker

I ett spel med Limit poker tillåts varje spelare endast 4 satsningar i en satsningsrunda och både vadslagningen och höjningen är överens om i förväg. I ett 1/2-gränsspel, i de två första rundorna måste satsningen och höjningen vara lika med 1 och i de två sista rundorna måste den vara lika med 2.

Pot Limit

I en hamngräns bör det maximala värdet på satsningen eller höjningen inte överskrida det totala beloppet i potten vid ett givet tillfälle. Det finns ingen gräns för antalet höjningar eller spel i ett Pot Limit pokerspel.

Ingen gräns

Det finns ingen gräns för vad som helst och miniminsatsen måste vara lika stor som den stora Blind.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *