Populära vadstrategier

Det finns hundratals spelstrategier där ute som säger att slå kasinododarna och garantera framgång. De kan tyckas lovande vid första anblicken, men faktum är att du inte kan övervinna husets kant.

Gambler’s Fallacy

Gambler’s Fallacy är en av de vanligaste teorierna inom spelindustrin. Tron är att ju mer en förväntad händelse misslyckas med att inträffa, desto mer sannolik är det att hända i framtiden. Till exempel, om ett mynt vipps upprepade gånger och landar på huvuden fem gånger i rad, förutspår Gambler’s Fallacy att det finns en ökad sannolikhet för att nästa flipp landar svansar. Denna teori är falsk.

Martingale System

Denna strategi är ett specifikt spelsystem snarare än en spelteori. Martingale fungerar genom att fördubbla varje satsning du placerar tills du så småningom vinner. Tanken är att statistiskt sett kommer du att vinna så småningom, och genom att göra det kommer du att få tillbaka alla dina förluster plus en vinst som är lika med din första insats.

Fibonacci-system

Fibonacci Betting System går nästan 900 år tillbaka. Denna strategi följer samma princip som Martingale, men är en mer gradvis strategi. I stället för att fördubbla varje sekventiell satsning används följande algoritm:

Fibonacci-algoritm: 1-1-2-3-5-8-13-21-34, etc. I denna serie är varje satsning lika med summan av de två tidigare satsningarna. Spelare fortsätter genom progressionen efter varje förlust, men hoppar tillbaka två mellanslag efter en seger. Till exempel skulle en vinst på $ 13 innebära att din nästa insats är $ 5.

Paroli System

Paroli-vadstrategin skiljer sig från något av ovanstående system. Paroli är avsett att dra nytta av heta ränder och resulterar vanligtvis på kortvariga förluster med enstaka stora vinst. Spelare ökar satsningarna med ett förutbestämt belopp för ett förutbestämt antal vinnande satsningar. Till exempel kan en 1-2-3-6-sekvens användas.

Slutgiltiga tankar

Det här är bara fyra vanliga vadstrategier, men listan fortsätter. Husets kant är en inneboende del av varje kasinospel, och bara att ändra sättet på vad som spelas påverkar inte det totala resultatet. Den bästa vadstrategin du kan använda är en god medvetenhet om oddsen, spelreglerna och utbetalningsgraden för varje hasardspel du spelar.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *