Gambling Betting Strategies

I ett kasino går inte spelet som det gör i schack eller andra typer av intellektuella spel. Först av allt spelas den största rollen i spelet av vadslagningsändringar. För spelaren finns det praktiskt taget inget sätt att påverka spelet annars, bara genom att ge upp nästa steg eller ändra vaden. Om i intellektuella spel spelaren alltid har all nödvändig information om spelet för att fatta ett beslut och han gör intelligenta drag, då är spelaren inte medveten om någonting alls och han drar slutsatser om framtiden baserad enbart på sannolikhetsberäkningarna teori och hans intuition. Och eftersom allt händer med honom i ett kasino, och han gör inte något på tavlan, det vill säga hans position “faller ut” och han kontrollerar inte dem. Han kan bara reagera genom att justera sin insats till de sannolikheter som stöter på .

Spelräntorna skiljer sig åt eftersom de bygger på beräkningar av sannolikheten för att vissa händelser uppträder. Ett antal strategier, som kallas progressiva satsningssystem, styrs av det faktum att varje satsning av satsningar sker förr eller senare – för att garantera en vinst måste du ständigt höja priserna med vissa regler tills du får exakt vad du behöver. Sådana progressiva satsningar är indelade i två deltyper – positiva och negativa. Negativ höja hastigheten efter varje förlust, och negativa – efter varje seger. I det första fallet är intäkterna små, men faktiskt garanterade. Och i andra delen maximeras inkomsterna, vilket oftast täcker kostnaderna och gör fortfarande vinst.

En annan grupp satsningsstrategier är probabilistisk, den bygger på Monte Carlo-metoden, som fortfarande är en av de mest effektiva metoderna för att beräkna och förutsäga sannolikheter i sannolikhetsteori idag. Dess väsen är väldigt enkelt: det är nödvändigt att statistiskt spåra hur de fallande sannolikheterna grupperas i tid och förutse exakt dessa grupper, och inte individuella vinster. Särskilt bra kan det ses på rouletthjulet när man spelar på färger: svart och rött faller aldrig ut konsekvent, de är grupperade, till exempel 4 svarta nummer i rad, sedan ett par röda, tre svarta och fem eller åtta mer röd. Med tanke på sådana sekvenser är det lätt att isolera i dem en viss rytm som kan förutsägas med stor sannolikhet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *