Blackjack Strategi

Även känd som tjugo, har blackjack en grundläggande strategi som spelar en hand av ett totalt värde mot någon återförsäljares upcard som förlorar minst pengar till huset på lång sikt. De flesta av de grundläggande strategierna är vanliga för alla blackjack-spel, med de flesta reglerna skillnader som kräver ändringar i endast vissa situationer.

Tillnärmning av huskanten för blackjack-spel som citeras av kasinon och spelregulatorer är vanligtvis baserade på teorin om att spelarna kommer att följa den grundläggande strategin och inte systematiskt förändrar storleken på deras satsning. Många blackjack-spel har en kanten på omkring 0,5% till 1%, vilket ger blackjack som ett av de billiga bordsspel i kasinot. Kampanjer av kasinon som gratis matchplaykuponger eller 2: 1 blackjack-utspelning tillåter spelaren att få en fördel utan att skilja sig från den grundläggande strategin.

Den grundläggande strategin är baserad på en spelares poäng totalt och återförsäljarens synliga kort. En spelare kan förbättra detta beslut genom att överväga den exakta sammansättningen av sin hand och inte bara på punkten totalt. Ett exempel på detta är att en spelare normalt ska stå när han håller 12 mot 4. Men i ett enda däckspel ska spelaren slå om deras 12 består av en 10 och en 2. Att ha 10 i handen kommer att ha två konsekvenser. Den första gör spelarens 12 en sämre hand att stå på eftersom det enda sättet att inte förlora är att återförsäljaren ska gå byst som blir mindre av en möjlighet när det bara finns några 10s kvar. Den andra konsekvensen blir träffad säkrare eftersom det enda sättet att gå byst är att rita en 10 men är mindre sannolikt eftersom du redan har 10 i handen. Å andra sidan, även om grund- och sammansättningsberoende strategi leder till olika åtgärder, är variationen i förväntad belöning ganska liten och den blir mindre med fler däck. När man använder en sammansättningsberoende strategi i stället för den grundläggande strategin i ett enda däckspel, minskar det huskanten med 4 i 10 000 som faller till 3 i 10 000 för ett sexdäcksspel.

Några Blackjack Strategy Variations
En annan blackjack-strategi är fördelspelet och det här försöker vinna med hjälp av ärliga färdigheter som minne eller beräkning och observation. De nämnda teknikerna är generellt lagliga och det kan vara rådande nog att ge en spelare en långsiktig auktoritet i spelet. Detta gör dem ogynnsamma kunder för kasinon och kan eventuellt leda till utstötning eller svartlistning när de upptäckts för att använda sådan strategi.

Det finns några spelare som också får leda sig genom att identifiera kort från distinkt slitage på ryggen eller genom hålkardning vilket innebär att man observerar noga under processen att hantera framsidan av ett kort som behandlas med ansiktet nedåt. Den nämnda metoden är också allmänt laglig, men deras status i specifika jurisdiktioner kan skilja sig åt.

Dessa är bara några av de grundläggande blackjackstrategierna som används för att spela spelet och så länge du inte använder enheter för att hjälpa dig, är de nämnda strategierna i allmänhet lagliga.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *